குறிச்சொற்கள் ராஜமாணிக்கம் திருப்பூர்

குறிச்சொல்: ராஜமாணிக்கம் திருப்பூர்

தாண்டிக்குடி கல்வட்டங்கள்- ராஜமாணிக்கம்

ராபர்ட் புரூஸ் ஃபூட்-சிரஞ்சீவியின் கல்லறை– ராஜமாணிக்கம் பெருங்கற்கால ஈமச்சின்னங்கள்- ராஜமாணிக்கம் அன்புள்ள அண்ணா, சென்ற வாரத்தில் தாண்டிக்குடியின் கல்பதுக்கைகள், கல் வட்டங்கள், குகை ஓவியங்களை பார்க்கலாம் என திட்டமிட்டு சென்றோம். கொடைக்கானல் மலைக்கு பின்புறம் இருக்கும் தாண்டிக்குடி...

ராபர்ட் புரூஸ் ஃபூட்-சிரஞ்சீவியின் கல்லறை– ராஜமாணிக்கம்

வரலாற்றுக்கு முந்தைய வரலாற்றின் நுழைவாயில் தமிழகத்தின் கற்காலங்கள் இந்திய தொன்மங்களில் ஏழு சிரஞ்சீவிகளை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருப்பார்கள், ஞானம், பக்தி, பழி, கொடை, வஞ்சம் என்று தங்களின் குணத்தால் அமரத்துவம் பெற்ற சிரஞ்சீவிகளை வெளிச்சமிட்டு காட்டியிருப்பார்கள்....

பெருங்கற்கால ஈமச்சின்னங்கள்- ராஜமாணிக்கம்

நோய்க்காலமும் மழைக்காலமும்-3 பெருங்கற்கால நாகரீகத்தின் கல் வட்டங்கள், (stone circle, cairn circle) கல் பதுக்கைகள், ( cists, dolmens )பெருங்கல் எழுச்சிகள், (menhir) தொப்பிக்கற்கள், (cap stone )குடைக்கற்கள் ( umbrella stone,...

வெண்முரசின் காவியத் தருணங்கள்:–ராஜமாணிக்கம்

அதன்மீது ஏறி, அதை வழி தேர்ந்து கொண்டு செல்லும் வினைவலர்கள் மீது காவியஒளி பட்டு அந்த தருணங்களின்  திருப்பங்கள் நிலை கொள்ளும் கணங்களையே நான் கவனப்படுத்த விழைகிறேன் வெண்முரசின் காவிய தருணங்கள்:--ராஜமாணிக்கம் வெண்முரசு விவாதங்கள் தளம்

நாம் ஏன் அழகை உருவாக்க முடிவதில்லை?

அன்புள்ள ஜெ, தொழில் முறையாக ஆலைகள், ஆயத்த ஆடை நிறுவனங்கள், நூற்பு, நெசவு,சாய ஆலைகளை கட்டி கொடுக்கும் பொழுது அங்கு நிறுவப்படும் இயந்திரங்களை பார்க்கிறேன். ஐரோப்பிய இயந்திரஙகளின் செய் நேர்த்தியும், வடிவ ஒழுங்கமைவுகள் ,...