குறிச்சொற்கள் ராஜன் குறை

குறிச்சொல்: ராஜன் குறை

ரம்யா, திராவிட மனு- கடிதம்

நாடகக்காதல்,திராவிட மனு- ஒரு பெண்ணின் கடிதம் அன்புள்ள ஜெ ,இன்று உங்கள் தளத்தில் வந்துள்ள ரம்யா அவர்களின் கடிதம், நீங்கள் வெளியிட்ட வாசகர் கடிதங்களில் சிறந்தவைகளில் ஒன்று. கலங்கிய கண்களோடுதான் அதை வாசித்தேன். தனி...

திராவிட மனு- அறிஞர்களின் எதிர்ப்புகள்

ராஜன் குறை என்பவர் யார்? ‘திராவிட மனு’ திராவிட மனு- இரு எதிர்வினைகள் திராவிட மனு- இரட்டை நாக்குகள் ‘திராவிட மனு’- மேலும் எதிர்வினைகள் திராவிட மனு- கடைசியாக திரிப்பு அரசியலின் முகங்கள் கருத்தியலும் கழைக்கூத்தும்- கடிதங்கள் அன்னியநிதியும் போலிச்சிந்தனைச்சூழலும் ஏ.பி.ராஜசேகரன் தன் முகநூல் குறிப்பில்...

அன்னியநிதியும் போலிச்சிந்தனைச்சூழலும்

ராஜன் குறை என்பவர் யார்? ‘திராவிட மனு’ திராவிட மனு- இரு எதிர்வினைகள் திராவிட மனு- இரட்டை நாக்குகள் ‘திராவிட மனு’- மேலும் எதிர்வினைகள் திராவிட மனு- கடைசியாக திரிப்பு அரசியலின் முகங்கள் அன்புள்ள ஜெ, இந்த ராஜன் குறை விவகாரத்தில் முக்கியமான அம்சமாக...

கருத்தியலும் கழைக்கூத்தும்- கடிதங்கள்

ராஜன் குறை என்பவர் யார்? ‘திராவிட மனு’ திராவிட மனு- இரு எதிர்வினைகள் திராவிட மனு- இரட்டை நாக்குகள் ‘திராவிட மனு’- மேலும் எதிர்வினைகள் திராவிட மனு- கடைசியாக திரிப்பு அரசியலின் முகங்கள் அன்புள்ள ஜெ நீங்கள் எம்.எஃப்.ஹூசெய்ன் முதல் இன்றுவரை இலக்கியம் மீதான...

திரிப்பு அரசியலின் முகங்கள்

ராஜன் குறை என்பவர் யார்? ‘திராவிட மனு’ திராவிட மனு- இரு எதிர்வினைகள் திராவிட மனு- இரட்டை நாக்குகள் ‘திராவிட மனு’- மேலும் எதிர்வினைகள் திராவிட மனு- கடைசியாக அன்புள்ள ஜெ, நீங்கள் முடித்துவிட்டீர்கள் என்று தெரியும். இருந்தாலும் ஒரு கேள்வி. இதைப்போன்ற...

திராவிட மனு- கடைசியாக

ராஜன் குறை முதலியோர் முன்வைத்த “Work caste and Competing Masculinities- Notes from a Tamil village" என்னும் தலித் ஒழிப்பு ஆவணத்தை கவனப்படுத்தும் இக்கட்டுரைகளை இங்கே முடித்துக்கொள்கிறேன். இறுதியான ஒரு...

அந்தக் கட்டுரையில் என்ன தான் கோளாறு?

ஆனால், இந்தக் கட்டுரை, 2002ல் இதையெல்லாம் காற்றில் பறக்கவிட்டு அல்லது அறியாமல் தனது பழைய திமிரோடு வெளிப்பட்டுள்ளது.  ஐரோப்பியத் திமிர் நிரம்பிய மானிடவியல் முறையியலை, சாதித் திமிர் கொண்ட தமிழர்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது...

திராவிட மனு- இரட்டை நாக்குகள்

இந்தக்குறிப்பை மறுபிரசுரம் செய்வது முகநூல் இல்லா வாசகர்களுக்காக. கருத்துக்கள் பொதுவாக முன்வைக்கப்படவேண்டும் என்பதற்காக. இக்குறிப்பில் மேலைநாடுகளுக்கு தலித்துக்கள் எப்படி அறிமுகம் செய்யப்படுகிறார்கள் என்று ஏ.பி.ராஜசேகரன் வருந்துகிறார். நான் இங்கே கேரளத்திற்கு இபிடபிள்யூ போன்ற...

ராஜன் குறையின் மறுப்பல்லாத மறுப்பு- அரவிந்தன் கண்ணையன்

ராஜன் குறை என்பவர் யார்? ‘திராவிட மனு’ திராவிட மனு- இரு எதிர்வினைகள் ‘திராவிட மனு’- மேலும் எதிர்வினைகள் 'ஜெயமோகனின் அரசியல்' என்ற தலைப்பில் ராஜன்குறை உயிர்மையில் கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார். ஜெயமோகன் தலித் தரப்பில் ராஜன்குறையின் கட்டுரையை முன்...

‘திராவிட மனு’- மேலும் எதிர்வினைகள்

ராஜன் குறை என்பவர் யார்? ‘திராவிட மனு’ திராவிட மனு- இரு எதிர்வினைகள் முகநூலில் இருந்து என் பார்வைக்கு வந்த மூன்று குறிப்புகளை எடுத்து அளிக்கிறேன் இக்குறிப்புகளை நான் அளிப்பதற்குக் காரணம் ஒன்றே. இத்தகைய அப்பட்டமான நாஸி...