குறிச்சொற்கள் ராஜகுப்பை

குறிச்சொல்: ராஜகுப்பை

ராஜ தமிழாய்வு

நான் சாதாரணமாக இணையத்தில் வாசிக்கும் சிந்தனைகளைக் குப்பை, பெருங்குப்பை என இரண்டாகப்பிரித்துக்கொள்வதுண்டு. மிக அபூர்வமாகவே அதற்கும் மேலே செல்லும் ஆக்கங்களைக் காண்கிறேன். அவற்றை வைரமுத்துவைத் துணைக்கழைத்துக்கொண்டு ‘ராஜகுப்பை’ என வகுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். அவ்வாறு வாசித்த...