குறிச்சொற்கள் ராகேஷ் கன்னியாகுமரி

குறிச்சொல்: ராகேஷ் கன்னியாகுமரி

விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் -3 ,ராகேஷ்

    அன்புள்ள ஜெமோ அவர்களுக்கு, சுமார் ஏழரை மணியளவில் நான் குஜராத்தி சமாஜம் இருந்த இடத்திற்கு வந்தடைந்தபோது வாசலில் தான் சகோதரர் சுநீல் கிருஷ்ணன் அவர்களும், சகோதரர் கடலூர் சீனு அவர்களும் சிரித்துக்கொண்டே இன்னும் இருவேறு...