குறிச்சொற்கள் ரம்யம்

குறிச்சொல்: ரம்யம்

’வெண்முரசு’ – நூல் பன்னிரண்டு – ‘கிராதம்’ – 78

மலையில் நின்றது தனிமரம். காய்ந்த மலர்களும் சருகுகளும் உதிர்ந்து அதன் காலடியை மூடின. எடையிழந்து எழுந்தாடி காற்றைத் துழாவின கிளைகள். பின்னர் மலர்களையும் கனிகளையும் உதிர்த்து தனக்கே அடிபூசனை செய்தன. பின்னர் இலைகளையும்...