முகப்பு குறிச்சொற்கள் ரஞ்சித்

குறிச்சொல்: ரஞ்சித்