குறிச்சொற்கள் யோகி ராம் சுரத் குமார்

குறிச்சொல்: யோகி ராம் சுரத் குமார்

பவாவும் யோகியும் நானும்

1992ல் நான் நண்பர் பவா செல்லத்துரையுடன் சென்று யோகி ராம் சுரத் குமாரைச் சந்தித்தேன். சின்னஞ்சிறிய ஒரு திண்ணை. கிட்டத்தட்ட பாழடைந்தது. அதில்தான் அவரது வாசம். உள்ளும் வெளியும் பெருங்கூட்டம். கைகளில் பூசைத்தட்டுகள்....