குறிச்சொற்கள் யுவபுரஸ்கார் விருது

குறிச்சொல்: யுவபுரஸ்கார் விருது

சாகித்ய அக்காதமி, இலக்கிய விமர்சனம்.

விருதுகளும் எதிர்ப்புகளும் -சந்திரா விருதுகள், இளைஞர்கள். யுவபுரஸ்கார் விருது வீண்விருதுகள் அன்புள்ள ஜெ, யுவபுரஸ்கார் விருது பற்றிய பொதுவெளிச் சர்ச்சைகளில் ஒன்றைக் கவனிக்கிறேன். ‘கருத்துச் சொல்ல இவர் யார்?’, ‘ நல்ல படைப்பு என்று அல்ல என்று சொல்ல இவருக்கு...

யுவபுரஸ்கார், கடிதங்கள்

யுவபுரஸ்கார் விருது வீண்விருதுகள் அன்புள்ள ஜெ, சாகித்ய அக்காதமியின் இந்த ஊழல் பற்றி இங்கே புலம்பிக்கொண்டிருப்பதில் பயனில்லை. எழுத்தாளர்களும் வாசகர்களும் இப்படி கடுமையான கண்டனம் எழுந்திருப்பதை சாகித்ய அக்காதமியின் தலைவருக்கும் செயலருக்கும் ஆங்கிலத்தில் கடிதங்கள் வழியாகத் தெரிவிக்கவேண்டும்....

விருதுகளும் எதிர்ப்புகளும் -சந்திரா

தமிழ் இலக்கியச் சூழலில் மிக மோசமான போக்கு தற்போது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஜெயமோகன் ஒரு விசயத்தை விமர்சனம் செய்துவிட்டால், அவர் மீது இருக்கும் வெறுப்பால் அவருக்கு எதிராக பொங்கும் மனநிலை இங்கு நிலவுகிறது....

விருதுகள், இளைஞர்கள்.

யுவபுரஸ்கார் விருது வீண்விருதுகள் அன்புள்ள ஜெ நலம்தானே? நானும் நலமே. சாகித்ய அக்காதமி யுவபுரஸ்கார் பற்றிய உங்கள் குறிப்பைப் பார்த்தேன். வழக்கம்போல ஜெயமோகனுக்குப் பொறாமை, நாட்டாமை செய்கிறார், வன்மகுடோன் இத்யாதி வசைகள் வந்துகொண்டிருக்கும். இணையத்தில் நிறைய பார்த்தேன்....

யுவபுரஸ்கார் விருது

சாகித்ய அக்காதமி யுவபுரஸ்கார் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இளம்படைப்பாளி ஒருவரைப் பற்றி எதிர்மறையாக எழுதக்கூடாது என்றே நினைத்தேன். அரிதாக நல்ல படைப்பாளிகளுக்கு வழங்கப்படும்போது அதை பாராட்டுவதனாலேயே இந்த தெரிவிலுள்ள அறிவின்மையைச் சுட்டிக்காட்டவேண்டியிருக்கிறது. இப்படிச் சுட்டிக்...

கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியனுக்கு யுவபுரஸ்கார்

கேந்த்ரிய சாகித்ய அக்காதமி வழங்கும் இளம்படைப்பாளிகளுக்கான யுவபுரஸ்கார் விருது 2021 ஆம் ஆண்டுக்கு எழுத்தாளர் கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவருடைய நட்சத்திரவாசிகள் என்னும் நாவலுக்காக இவ்விருதைப் பெறுகிறார். கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியனுக்கு வாழ்த்துக்கள். கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியம்...

சபரிநாதனுக்கு யுவபுரஸ்கார் விருது

  2019 ஆம் ஆண்டுக்கான யுவபுரஸ்கார் விருது கவிஞர் சபரிநாதனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு நல்ல தொடக்கம். சாகித்ய அக்காதமி விருதுகள் கவிஞர்களுக்கு பொதுவாக அளிக்கப்படுவதில்லை. அவர்கள் எழுதியவை பெரிய ‘வால்யூம்கள்’ அல்ல என்பதே...

சுனில் கிருஷ்ணனுக்கு யுவபுரஸ்கார் விருது

கேந்திர சாகித்ய அக்காதமி 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான யுவபுரஸ்கார் விருது நண்பர் சுனில் கிருஷ்ணனின் அம்புப்படுக்கை சிறுகதைத் தொகுதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழின் முக்கியமான எழுத்தாளராக சுனில் உருவாகி வருகிறார். விமர்சனத்துறையிலும் தீவிரமாக இயங்கி...