முகப்பு குறிச்சொற்கள் யாழ்நிலத்துப்பாணன்

குறிச்சொல்: யாழ்நிலத்துப்பாணன்