முகப்பு குறிச்சொற்கள் யாருடைய கூலிபெறுகிறார்கள்?

குறிச்சொல்: யாருடைய கூலிபெறுகிறார்கள்?