குறிச்சொற்கள் யாம் உண்பேம்

குறிச்சொல்: யாம் உண்பேம்

உண்பேம்

நாஞ்சில்நாடனின் புகழ்பெற்ற சிறுகதையான யாம் உண்பேம் நாஞ்சில்நாடன் இணைய தளத்தில் வெளியாகியிருக்கிறது. சூடியபூ சூடற்க தொகுதியில் உள்ள சிறுகதை இது.