குறிச்சொற்கள் யானை வணிகம்

குறிச்சொல்: யானை வணிகம்

யானை வணிகம்

அன்பான ஜெயமோகன் யானைடாக்டர் பற்றிய கடிதங்களை வாசித்தேன் யானைத் தந்த வியாபாரம் பற்றிய குறும்படம். உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். http://www.lastdaysofivory.com/ ரவிச்சந்திரிகா