முகப்பு குறிச்சொற்கள் யானை வணிகம்

குறிச்சொல்: யானை வணிகம்