குறிச்சொற்கள் யானை [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: யானை [சிறுகதை]

யானை கடிதங்கள் – 4

யானை – புதிய சிறுகதை அன்புள்ள ஜெ யானை சிறுகதையில் அபாரமான கவித்துவம் கொண்ட ஓர் இடம் வருகிறது. மீன் நிலாவின் நிழலில் ஏறிக்கொண்டு போட் என்று சொல்லி ஓட்டியது என்கிறான் அனந்தன். அது நிழல்,...

யானை கடிதங்கள் – 3

யானை – புதிய சிறுகதை அன்புள்ள ஜெ யானை மிகநுட்பமான கதை. அனந்தன் என்றால் ஆதிசேஷன். ஆயிரம் நாக்கு கொண்டவன். அப்படிப்பட்ட அனந்தன் யானையைக் கண்டு அஞ்சுவதுதான் கதை. அவன் அந்த கதைமுழுக்க தனக்கென ஒரு...

யானை கடிதங்கள் – 2

யானை – புதிய சிறுகதை அன்புள்ள ஜெ யானை சிறுகதை நீங்கள் எழுதிய சிறுகதைகளில் மிக முக்கியமான ஒன்று. ஒருவகையில் ஆழமற்ற நதி கதையுடன் இந்தக்கதையும் நுட்பமாகச் சென்று இணைகிறது. நாம் அறியமுடியாத ஆழம் என்ன...

யானை – கடிதங்கள்

யானை – புதிய சிறுகதை அன்புள்ள ஜெ, யானை உங்கள் கதைகளில் முற்றிலும் வேறொரு தளத்தில் இயங்கும் கதை. இதில் யானை தொன்மமாகவோ குறியீடாகவோ இல்லை. நேரடியான ஒரு பயமாகவே வருகிறது. அனந்தன் பள்ளிக்கூடத்தில் காணும்...