முகப்பு குறிச்சொற்கள் யக்ஞசேனன்

குறிச்சொல்: யக்ஞசேனன்