குறிச்சொற்கள் ம.இலெ.தங்கப்பா

குறிச்சொல்: ம.இலெ.தங்கப்பா

ம.இலெ.தங்கப்பா நாஞ்சில்நாடனுக்கு…

ம.இலெ. தங்கப்பா அவர்களின் மறைவுக்கு நான் அஞ்சலி எழுதியிருந்தேன். ஆனால் தமிழண்ணல், நன்னன் போன்றவர்களுக்கு அஞ்சலி எழுதவில்லை. இதுகுறித்து ஒரு கடிதம் வந்திருந்தது. நான் எப்போதுமே பழந்தமிழில் ஈடுபாடுகொண்டவன். புத்திலக்கியம் ஆக்குபவர்களில் இன்று தனித்தமிழில்...