குறிச்சொற்கள் மோவாயிசம்

குறிச்சொல்: மோவாயிசம்

மோவாயிசம்

  பல பிற இசங்களைப்போலவே மோவாயிசத்துக்கு பிறந்த இடமும் பிரிட்டன்தான். ஆனால் அதை நடைமுறைக்காக கறந்த இடம் சீனா. ஆகவே உலகம் முழுக்க சீனாவையே இதற்கு மூலமாகக் கொள்வது இயல்பே. ’பிறந்திடத்தை நாடுதே பேதை...

மோவாயிசம், தாவாயிசம்-கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ மோவாயிசம் பற்றிய தங்கள் ஆய்வுக் கட்டுரை படித்தேன்.மிகச் சிறப்பாயிருந்தது.நாடி என்ற சொல்லின் மருவூச் சொல்லே நாட்டி என்ற ஆங்கிலச் சொல் என்று ’நான்மணிக்கடிகையில் நானோ தொழில்நுட்பம்’ என்ற தலைப்பில் ஆய்வு செய்த...