குறிச்சொற்கள் மொஸார்ட்

குறிச்சொல்: மொஸார்ட்

குழந்தைமேதைகள்

ஜெ, கீழே உள்ள சுட்டிகள் கூறும். http://www.theweekendleader.com/Success/822/beyond-her-years.html http://www.techlineinfo.com/visalini-it-wonder-kid-from-tirunalveli-tamil-nadu/ நண்பர் ஒருவரின் குறிப்பிலிருந்து..ஒரே சமயத்தில் மகிழ்ச்சியும், ஒருவித பயமும் தோன்றுகிறது.உங்கள் 'வயதடைதல்' கட்டுரை ஞாபகம் வந்தது. உங்கள் பார்வைக்கு.. முரளி அன்புள்ள முரளி, இந்த வகையான குழந்தைதைமை மீது ஓர் ஐயம் எனக்கு எப்போதுமே...