குறிச்சொற்கள் மொழியாக்க நாடகம்

குறிச்சொல்: மொழியாக்க நாடகம்

ஆங்கில நாடகங்கள்

அன்புள்ள ஜெ., நீங்கள் அஜிதனைக் கல்லூரியில் சேர்க்க பெங்களூரு வந்திருந்த போது தங்களைச் சந்தித்திருந்தேன். அப்போது எனது நாடகத் துறை ஆர்வம் பற்றியும் அதில் சந்திக்கும் சில பிரச்சினைகள் பற்றியும் கூறியது நினைவிருக்கலாம். (மேலும்,...