குறிச்சொற்கள் மொழித்திறன்

குறிச்சொல்: மொழித்திறன்

கேள்வி பதில் – 40, 41, 42

மதிப்புரையாளர்கள், திறனாய்வாளர்கள், விருதுத் தெரிவுக் கமிட்டியினர், வாசகர்கள், ரசிகர்கள்..... இவர்கள் எல்லோரும் தனிமனிதர்கள்தான். எந்தவிதத்தில் வேறுபடுகிறார்கள்? எந்தக் கோட்டில் இணைகிறார்கள்? -- ஜெயஸ்ரீ கோவிந்தராஜன். மதிப்புரையாளன் ஒரு சூழலின் பொதுவான சிறந்த அளவுகோல்களின்படி நூலை மதிப்பிட்டு...