குறிச்சொற்கள் மேரி கொரல்லி – Marie Corelli

குறிச்சொல்: மேரி கொரல்லி – Marie Corelli

ஐரோப்பா-3, புறத்தோர்

என் ஆரம்பகால வாசிப்புகளில் அதிகமும் பிரிட்டிஷ் நாவல்கள். என் அம்மாவுக்கு அவை பிரியமானவை. மேலும் குமரிமாவட்டத்தில் அவை எளிதாகக் கிடைக்கும். எங்கள் ஆசிரியர்களும் அவற்றைத்தான் பெரிதாகச் சொல்வார்கள். கல்லூரியில் எனக்கு ஆங்கிலம் கற்பித்தவர்கள்...

வெளியே செல்லும் வழி – 1

எல்லா தேவாலய மணிகளும் தெய்வீகமாக ஒலித்துக் கொண்டிருந்தன. சூரியன் மூழ்கிக் கொண்டிருந்தது. தொன்மையான நகரமான ரூவனில் மணிமுடிகளாக நின்ற அழகான சாம்பல்நிற கோபுரங்களில் இருந்து அந்தப் புனிதமான ரீங்காரம் அலையலையாக எழுந்து வந்தது....

வெளியே செல்லும் வழி– 2

ரோமின் மாபெரும் தேவாலயங்களினூடாக, அதிகார அடுக்குகளில் இருக்கும் வல்லமை மிக்க மனிதர்களின் வழியாக போன்·ப்ரே மானுவேல் இருவரும் கடந்து செல்கிறார்கள். அவிசுவாசம் தேங்கிய ஆத்மாக்கள் அவநம்பிக்கை நிறைந்த மனங்கள். ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவர்களின்...