குறிச்சொற்கள் மேனகா காந்தி

குறிச்சொல்: மேனகா காந்தி

சாருவும் மேனகாவும்

சாரு நிவேதிதா – தமிழ் விக்கி  சாரு அவர்களின் கடிதம். அதில் மேனகா காந்தி ஊழியரை அடித்த விவகாரம் பற்றி எழுதியிருந்தார். ஒரு வரி எனக்குக் குறிப்பாகப் பிடித்திருந்தது. தமிழ் ஆங்கிலத்திற்கு நிகராக விளையாடுகிறது...