முகப்பு குறிச்சொற்கள் மெல்லுணர்வு மிகைநாடகம் உணர்வெழுச்சி

குறிச்சொல்: மெல்லுணர்வு மிகைநாடகம் உணர்வெழுச்சி