குறிச்சொற்கள் மெல்லிய நூல்-

குறிச்சொல்: மெல்லிய நூல்-

மெல்லிய நூல்-கடிதங்கள்

காந்தி என்று சொன்னாலே நான் உணர்ச்சிவசப்படுபவன். என்னை இந்தக்கதையில் காந்தியுடனே என்னை வாழவிட்ட கதாசிரியருக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி. ஆனால் இது ஒரு தலித்தியக்கதை காந்தீயக்...