முகப்பு குறிச்சொற்கள் மூர்த்தன்

குறிச்சொல்: மூர்த்தன்