முகப்பு குறிச்சொற்கள் மு.தளையசிங்கம்/தொழுகை-கோட்டை

குறிச்சொல்: மு.தளையசிங்கம்/தொழுகை-கோட்டை