குறிச்சொற்கள் முன்சுவடுகள்

குறிச்சொல்: முன்சுவடுகள்

காலடிகள் பதிந்த பாதை

முன்சுவடுகள் வாங்க உலகம் முழுக்க வாழ்க்கை வரலாறுகள் சமீபகாலமாக அதிகம் விற்கின்றன. காரணம் வாழ்க்கை புனைவின் சாத்தியங்களை எல்லாம் மீறியதென்பதே. இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட எந்த ஒரு நாவலைவிடவும் காந்தியின் வாழ்க்கை உத்வேகமானது, தீராத மர்மங்கள்...

எஞ்சும் அருமணிகள்

முன்சுவடுகள் வாங்க  முன்சுவடுகள் மின்னூல் வாங்க எழுத்தாளனின் முதல் வடிவங்களிலொன்று, குலப்பாடகன். சூதன், மாகதன் என சம்ஸ்கிருதம்,  Bard என ஆங்கிலத்தில். தமிழில் பாணன். உலகமெங்கும், தொல்குடிகளில் கூட குலப்பாடகன் இருக்கிறான். அக்குடியின் தொடர்வரலாற்றை பாடி...

முன்சுவடுகள்- கடிதம்

முன்சுவடுகள் வாங்க இன்று முன் சுவடுகள் படி த்துமுடித்தேன். நீங்கள் வாசகனை      சலிப்படையச் செய்யக்       கூடாது என.   முடிவு     செய்து விட்டு எழுத துவங்குகிறீர்களா? என்ன. இக்கட்டுரைகளை...

முன் சென்ற வடுக்கள்

பாதை என்பது முன்னால் சென்றவர்களின் சுவடுகள் இணைந்து உருவான ஒற்றைச்சுவடு. பலசமயம் அவற்றை நம் விழிகள் பிரித்தறிகின்றன. அவற்றை விட்டுச்சென்ற மனிதர்களைக் காண்கிறோம். அவர்களின் முகங்கள் அளவுக்கே துல்லியமானவை காலடிச்சுவடுகள் சந்திக்கநேர்ந்த வெவ்வேறு ஆளுமைகளைப்பற்றிய...