முகப்பு குறிச்சொற்கள் முத்துத் தாண்டவர்

குறிச்சொல்: முத்துத் தாண்டவர்