முகப்பு குறிச்சொற்கள் முது நாகினி

குறிச்சொல்: முது நாகினி