முகப்பு குறிச்சொற்கள் முதுமையும் அலோபதியும்

குறிச்சொல்: முதுமையும் அலோபதியும்