முகப்பு குறிச்சொற்கள் முதுபூசகி

குறிச்சொல்: முதுபூசகி