முகப்பு குறிச்சொற்கள் முதலாளித்துவ ஜனநாயகம்

குறிச்சொல்: முதலாளித்துவ ஜனநாயகம்