குறிச்சொற்கள் முதலாளித்துவ அறங்கள்

குறிச்சொல்: முதலாளித்துவ அறங்கள்

கண்டவை, கவலைப்பட்டவை

சமகாலத்தைக் கவனிக்கும் எழுத்தாளன் ஒரு விசித்திரத்தை உணர்ந்திருப்பான். பெரிய விஷயங்கள் அவனை உடனடியான மனக்கொந்தளிப்புகளுக்கு உள்ளாக்குகின்றன. சிந்தனைகளை கூர்மையாக்கிக் கொள்ளச் செய்கின்றன. ஆனால் சின்னச்சின்ன விஷயங்கள் அவனுள் பூமுள்போல தங்கி நெடுங்காலம் உறுத்தி...