குறிச்சொற்கள் முதற்கனல் – நோயல் நடேசன்

குறிச்சொல்: முதற்கனல் – நோயல் நடேசன்