குறிச்சொற்கள் முட்டாள்களின் மடாதிபதி

குறிச்சொல்: முட்டாள்களின் மடாதிபதி

ஓஷோ- மீண்டும் மீண்டும்

காந்தி காமம் ஓஷோ ஓஷோ – உடைத்து வீசப்படவேண்டிய ஒரு பிம்பம் – 1 ஓஷோ – உடைத்து வீசப்படவேண்டிய ஒரு பிம்பம் – 2 ஓஷோ – உடைத்து வீசப்படவேண்டிய ஒரு பிம்பம் – 3 காந்தி...

விசித்திரபுத்தர்

  சம்பவாமி யுகே யுகே என்பது தெய்வங்களுக்குப் பொருந்துகிறதோ இல்லையோ ஞானாசிரியர்களுக்கு பொருந்துகிறது. அந்தந்தக் காலகட்டத்தின் இயல்புக்கும் தேவைக்கும் ஏற்ப அவர்கள் தோற்றம்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவரைப்போல் பிறிதொருவர் இல்லை. இது வரை வந்தவர்களை...

கிரிமினல் ஞானி

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு...நலமென நம்புகிறேன். முட்டாள்களின் மடாதிபதி என்ற தலைப்பை ஓஷோவின் படத்துடன் பார்த்தவுடன் எனக்கு ஒரு உண்மை புரிந்து போயிற்று...எங்கோ யாரையோ தூண்டுகிறீர்கள் என்று. ஏன் என்றால் உங்களின் இந்து ஞான மரபில்...

முட்டாள்களின் மடாதிபதி

அன்புள்ள ஜெயமோகன், நான் உங்கள் இணைய தளத்தைக் கடந்த 4 வருடமாக வாசிக்கிறேன். நான் ஓஷோவின் தீவிர வாசகன். சமீபத்தில் இணையத்தில் ஓஷோ, காந்தி மற்றும் ஹரிதாஸ் பற்றிப் பேசிய சுட்டியைத் தற்செயலாக வாசிக்க...