முகப்பு குறிச்சொற்கள் முங்கி ரி ராம்

குறிச்சொல்: முங்கி ரி ராம்