முகப்பு குறிச்சொற்கள் முக்தன்

குறிச்சொல்: முக்தன்