முகப்பு குறிச்சொற்கள் முக்தஜலம்

குறிச்சொல்: முக்தஜலம்