குறிச்சொற்கள் முகில்செய்தி

குறிச்சொல்: முகில்செய்தி

ஆகுலோ ஆகுனை…

https://youtu.be/0piEzLSmctY முகில்செய்தி முகில்செய்தி- கடிதங்கள் அன்புள்ள ஜெ, நலம் தானே. மேகசந்தேசம் பதிவு எனக்குள் எத்தனையோ நினைவுகளை கிளர்த்தியது. முக்கியமாக... ‘ஆகுலோ ஆகுணை’ பாடலில்  வரும் இந்த இரு வரிகள். “ஆகலா தாகமா சிந்தலா வந்தலா, ஈ கரணி வெர்ரினை ஏகதம திருகாட” (பசியா...

முகில்செய்தி- கடிதங்கள்

  https://youtu.be/aALkz8YRLpk முகில்செய்தி அன்புள்ள ஜெ மேகசந்தேசம் பாடல்களைக் கேட்டேன். என் பழைய நினைவுகளைக் கிளர்ந்தெழச்செய்தது அது. அந்தப்படம் நான் ஹைதராபாதிலிருந்த போது வெளிவந்தது. பெரிய ஹிட். பாடல்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் மக்களை பித்துப்பிடிக்க வைத்திருந்தன. அதில் ஒவ்வொருபாட்டும்...