குறிச்சொற்கள் முஃப்தியின் சொற்கள்

குறிச்சொல்: முஃப்தியின் சொற்கள்

முஃப்தியின் சொற்கள்-கடிதம்

கஷ்மீரிகள் போன்ற உணர்ச்சி வசப் படும், இடம் பொருள் ஏவல் தெரியாமல் உளரும் மக்களை அதிகம் பார்த்ததில்லை. இது எனது சொந்த அனுபவம். கொஞ்சம் மனச் சாய்வும் கூட. தில்லியில் வேலை செய்த காலத்தில்,...