முகப்பு குறிச்சொற்கள் மீர் முகமது ஹமதானி

குறிச்சொல்: மீர் முகமது ஹமதானி