குறிச்சொற்கள் மீனாட்சி கல்யாணம்

குறிச்சொல்: மீனாட்சி கல்யாணம்

மாமங்கலை – கடிதம்

அரசியின் விழா அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, எனக்கு சிறுவயதிலிருந்தே மதுரையின் வன்முறை பக்கங்களுடன் அதிக தொடர்பிருந்திருக்கிறது. பள்ளி காலகட்டங்களில் அந்த தொடர்பு உருவாகி நெடுநாட்கள் அதன் தாக்கம் என்னுள் இருந்தது. கல்லூரி காலகட்டத்தில் நான் சந்தித்த...

அம்மாவின் திருமணம்

இவ்வாண்டு நான் செல்லவேண்டும் என எண்ணியிருந்த திருவிழா இது. பல நண்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். கோவிட் காரணமாக மூன்றாண்டுகளாக நடைபெறவில்லை. குமரித்துறைவி அமர்ந்த கோயில், ஆரல்வாய் மொழி மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் ஆலயத்தின் பங்குனித் திருவிழா....