முகப்பு குறிச்சொற்கள் மீட்சியும் மீளுருவாக்கமும்

குறிச்சொல்: மீட்சியும் மீளுருவாக்கமும்