முகப்பு குறிச்சொற்கள் மிருண்மயி

குறிச்சொல்: மிருண்மயி