முகப்பு குறிச்சொற்கள் மிருகாங்கன்

குறிச்சொல்: மிருகாங்கன்