குறிச்சொற்கள் மாஸ்டர் கிறிஸ்டியன்.

குறிச்சொல்: மாஸ்டர் கிறிஸ்டியன்.

ஒரு பேரிலக்கியம், கடிதம்

ஒரு பேரிலக்கியத்தின் வருகை அன்பு நிறை ஜெ. உங்களுடைய கிறிஸ்துவ கதைகள், பால் சக்கரியாவின் இயேசு கதைகள், சில உலக இலக்கிய கிருஸ்துவ கதைகளுக்குள் இருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை, நாம் அதை படித்துக்கொண்டு இருக்கும்போதே, மனித...

வெளியே செல்லும் வழி – 1

எல்லா தேவாலய மணிகளும் தெய்வீகமாக ஒலித்துக் கொண்டிருந்தன. சூரியன் மூழ்கிக் கொண்டிருந்தது. தொன்மையான நகரமான ரூவனில் மணிமுடிகளாக நின்ற அழகான சாம்பல்நிற கோபுரங்களில் இருந்து அந்தப் புனிதமான ரீங்காரம் அலையலையாக எழுந்து வந்தது....

வெளியே செல்லும் வழி– 2

ரோமின் மாபெரும் தேவாலயங்களினூடாக, அதிகார அடுக்குகளில் இருக்கும் வல்லமை மிக்க மனிதர்களின் வழியாக போன்·ப்ரே மானுவேல் இருவரும் கடந்து செல்கிறார்கள். அவிசுவாசம் தேங்கிய ஆத்மாக்கள் அவநம்பிக்கை நிறைந்த மனங்கள். ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவர்களின்...

ஆழமும் அலைகளும்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், வலசைப்பறவை 6 , பகற்கனவின் பாதையில் என்று தலைப்பில் எழுதப்பட்டிருந்த கருத்துக்கள் உள்ளதை உள்ளபடி விளக்கிக் கூறுகின்றன. கு.ப.ரா. பற்றி பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு திண்ணையில் இதே கருத்துக்களை மிதமான வார்த்தைகளில் கூறியிருக்கிறீர்கள். நாற்பது...