குறிச்சொற்கள் மாவோயிச வன்முறை

குறிச்சொல்: மாவோயிச வன்முறை

மாவோயிசம் கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் வணக்கம். கீழகண்ட பதிவு உங்களை குறித்த சரியான மதிப்பீடு என்று க‌ருதுகிறேன். எனவே தான் நானும் அதை மீள் பதிவு செய்துள்ளேன். இது குறித்த உங்கள் கருத்தை பொது வெளியில் வைப்பது தான்...

மாவோயிசம் கடிதங்கள்

அன்புள்ள எழுத்தாளர் அவர்களுக்கு! வணக்கம்! ஸ்டாலினிசத்தின் ஆதரவு தலைவர்களில் முக்கியமானவரான கிம் இல் சாங்(Kim ill sung) வட கொரியாவில் நடத்தி வரும் கொடுங்கோல் ஆட்சி முறை, அங்கு இருக்கும் வறுமை ஆகியவை கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டவை....

மாவோயிச வன்முறை 4

சில பொதுப்புத்திக் கேள்விகள் மாவோயிஸ்டுகளின் செயல்பாடுகளை நியாயப்படுத்தும்பொருட்டு தினம் ஒரு காரணம் முன்வைக்கப்படுகிறது. அந்த மக்களின் பிற்பட்ட நிலை, அங்குள்ள பண்ணையார்களின் சுரண்டல், அந்த மக்களின் நிலங்களை வேதாந்தா போன்ற நிறுவனங்களால் கையகப்படுத்தப்படுவது. ...இன்ன...

மாவோயிச வன்முறை 3

மாவோயிசம் என்ற புதிய பூதம் ’ஐரோப்பாவை கம்யூனிசம் என்ற புதியபூதம் ஆட்டிப்படைக்கிறது’ என மார்க்ஸ் புளகாங்கிதம் கொண்டார். உலகை அது ஒரு நூற்றாண்டுக்காலம் ஆட்டிப்படைத்தது. கம்யூனிசத்தின் பாதிப்பு இரு வகையில் மனித சமூகத்தை அழித்தது....