குறிச்சொற்கள் மாவோயிசம்

குறிச்சொல்: மாவோயிசம்

மோவாயிசம்

  பல பிற இசங்களைப்போலவே மோவாயிசத்துக்கு பிறந்த இடமும் பிரிட்டன்தான். ஆனால் அதை நடைமுறைக்காக கறந்த இடம் சீனா. ஆகவே உலகம் முழுக்க சீனாவையே இதற்கு மூலமாகக் கொள்வது இயல்பே. ’பிறந்திடத்தை நாடுதே பேதை...

சோஷலிசம், மாவோயிசம்- கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, " உண்மையில் அவர்களின் வறிய, கைவிடப்பட்ட நிலையை பயன்படுத்திக்கொண்டு அன்னியக்கும்பல் ஒன்று அவர்களை முன்னிறுத்தி இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருபோரை நிகழ்த்துகிறது" - உங்களின் இந்த பார்வை சரிதான். ஆனால், அவர்கள் இவ்வாறான...