குறிச்சொற்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த மையம்

குறிச்சொல்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த மையம்

வானவன் மாதேவி இயலிசை வல்லபி- இல்லத்திறப்புவிழா

வாழ்க்கையின் அபூர்வமான தருணங்களில் நாம் நம்முள் இருக்கும் மாறா அவநம்பிக்கையை மீறி நம்பிக்கையின் ஒளியை கண்டடைகிறோம், அத்தருணங்களைத்தான் பேணிப்பேணி வளர்த்து மேலே கொண்டுசெல்கிறோம். அதன் வழிகாட்டலில் அனைத்தையும் கடந்துசெல்ல முயல்கிறோம். இலட்சியவாதத்தை, அன்பை, பெருங்கனவுகளை...

வானதியும் வல்லபியும் – ஒரு கனவின் ஈடேற்றம்

  சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என் பிரியத்திற்குரிய வானவன் மாதேவியும் இயலிசை வல்லபியும் இணைந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஒரு தங்குமிடம் அமைக்க முடிவெடுத்தபோது எனக்குத் தோன்றியது கடும் சினம்தான். அவர்களின் உடல்நிலை எனக்குத்தெரியும். அந்த அழுத்தம்...