குறிச்சொற்கள் மாறுதலின் கதை

குறிச்சொல்: மாறுதலின் கதை

மழைப்பாடல்- மாறுதலின் கதை

அன்புள்ள ஜெமோ மழைப்பாடலை ஒருமுறை வாசித்து முடித்தேன். அது ஒரு மொத்தமான பார்வையை அளித்தது. அதன்பிறகு ஆங்காங்கே வாசித்து அப்படியே இன்னொருவாசிப்பையும் முடித்துவிட்டேன். மழைப்பாடல் மட்டுமே நிறைவூட்டும் ஒரு தனிநாவலாக இருக்கிறது. அதன் நிலக்காட்சிகளும்...