குறிச்சொற்கள் மாய யதார்த்தம்

குறிச்சொல்: மாய யதார்த்தம்

கேள்வி பதில் – 23

மாந்திரிக யதார்த்தம் என்பது என்ன? தமிழில் மேஜிகல் ரியாலிசத்தை வைத்து எழுதப்பட்ட படைப்புகள் எவை? அவற்றில் சிறந்ததாக நீங்கள் எதைக் கருதுகிறீர்கள்? மேஜிகல் ரியாலிசத்தை வைத்துக் கதை எழுத முயலும் ஒருவன்...